mehanizem-drsna-vrata

Pogon za drsna vrata odloča o delovanju vrat

Posted by

Večina vrat deluje na ročni pogon – enostavno jih odpremo in zapremo tako, da pritisnemo na kljuko in potisnemo vrata po svoji poti na tečajih. Seveda pa poznamo še mnoge druge vrste vrat, ki nam ponujajo drugačno izkušnjo. 

Zelo priljubljena so avtomatska vrata, pri katerih ne bomo imeli nikakršnega dela, saj delujejo kar sama. Nam pa električni pogon ponuja celo vrsto različnih učinkov, ne le delovanja na senzor. 

Prav tako imamo različne variante avtomatskih vrat, tu se razlikujejo tudi učinki, ki jih ima recimo pogon za drsna vrata v primerjavi s pogonom za vrtljiva ali nihajna vrata. Če želimo doseči kar najboljši končni učinek, je zelo pomembno, da tu sklenemo prave odločitve.

Zakaj bi se morali tako vestno posvečati delovanju vrat? V mnogih primerih to ni tako pomembno, doma se recimo lahko sprijaznimo z delovanjem svojih vrat, tudi če se srečamo s kakšnimi problemi. Povsem drugače je pri vratih v poslovnih prostorih, komercialnih objektih in drugod, kjer sprejemamo pomembne obiskovalce. 

Če želimo na svoje goste narediti dober vtis, morajo vrata brezhibno delovati. O tem odloča prav pogon za drsna vrata oziroma za druga električna vrata, zato si kakšnih velikih kompromisov ne moremo privoščiti.

Vrata na drsnih vodilih ponujajo več zanimivih variant, električni pogon za drsna vrata pa je najbolj eleganten

Kako deluje pogon za drsna vrata?

V osnovi so ti mehanizmi precej enostavni, sploh pri drsnih vratih. Gre za električni pogon, ki pomika vratna krila po drsnih vodilih. Odpiranje drsnih vrat je v vsakem primeru povsem enostavno, tudi če jih upravljamo ročno. Zato imamo na voljo dokaj enostavne mehanizme, ki prevzamejo to nalogo.

Električna drsna vrata so torej lahko zelo enostavno zasnovana, posledično so tudi precej poceni in zelo vsestranska v vsakem okolju. Srečujemo jih tudi v običajnih stanovanjih, če prepoznamo njihove prednosti in jih znamo dobro izkoristiti v domačih prostorih. A še večji potencial ima takšna oprema tam, kjer imamo višja pričakovanja in nameravamo vrata uporabljati za kakšne posebne namene.

Tu nam pogon za drsna vrata ponuja še dodatne funkcionalnosti. Še vedno gre sicer za to, da pogon sam po sebi skrbi le za to, da se vratni krili pomikata po drsnih vodilih, kar omogoča odpiranje in zapiranje. A z naprednim mehanizmom lahko delovanje pogona upravljamo na različne načine, lahko recimo nastavimo samodejno delovanje ali pa pogon povežemo z drugimi napravami za upravljanje delovanja vrat. Tako postanejo tudi razmeroma enostavna drsna vrata zelo prepričljiva, saj dosežemo poljubne učinke, s katerimi bomo kar najbolj navdušili.

Pogon za drsna vrata lahko deluje na različne načine

Najbolj značilna so avtomatska drsna vrata, ki se odpirajo in zapirajo kar sama. Verjetno pomislimo prav na takšna vrata, tudi če gre za zelo specifično konfiguracijo pogona in senzorja. Imamo pa pri tem na voljo še mnoge druge variante, ki so lahko bolj posrečene v določenih primerih.

Vedno imamo pogon za drsna vrata, ki skrbi za pomikanje vratnih kril. Nato pa imamo mehanizem, ki odloča o tem, ali se bo pogon aktiviral ali ne. V primeru najbolj značilnih avtomatskih vrat je to senzor gibanja. 

Pogon je povezan s senzorjem, ki zazna premikanje v okolici. Senzor je nastavljen tako, da spremlja dostop do vrat, ob prihodu obiskovalca bo poslal signal, ki aktivira pogon za odpiranje vrat. Takšen mehanizem ima vgrajen časovnik, ki po nastavljenem času vrata samodejno zapre, če senzor premikanja seveda ne zaznava novih obiskovalcev.

To je opcija, ki se izvrstno obnese tam, kjer pričakujemo veliko obiska in želimo vsem zagotoviti prost prehod. Lahko pa pogon za drsna vrata deluje tudi na druge načine. Električna vrata se lahko recimo odpirajo z gumbom, kar je bolj primerno tam, kjer nimamo veliko prehoda. Zelo koristne so možnosti tovrstnih prilagoditev v primeru, da želimo imeti popoln nadzor nad prehodom. Vrata opremimo s čitalci čipov ali kartic, pooblastila za prehod lahko preverjamo tudi na druge načine, recimo s številčno kodo ali celo s prstnim odtisom. To so še vedno avtomatska vrata, ki odlično delujejo, a odprejo se le tistim s pravimi pooblastili.

Pogon za drsna vrata pogosto uporabljamo tudi za domača dvoriščna vrata

Za pogon za drsna vrata je treba dobro skrbeti

Sodobna avtomatska vrata nam torej ponujajo različne načine delovanja. Že ob izbiri in nakupu je pomembno, da se posvetimo delovanju in upravljanju vrat. Delovanje je treba namreč nastaviti, da bo res ustrezalo našim potrebam. Že pri enostavnih vratih s senzorjem gibanja lahko recimo nastavimo časovnik za zapiranje.

 Druga električna drsna vrata imajo še razne druge nastavitve, ki odločajo o tem, kako dobro se bodo vrata obnesla v praksi. Napredne sisteme lahko upravljamo na daljavo, nastavimo različne načine delovanja, tudi urnik ali različne režime glede na dane pogoje.

Sami torej močno odločamo o tem, kako dobro bo pogon za drsna vrata deloval. A ne le z dobro izbiro in ustreznimi začetnimi nastavitvami, temveč tudi z vzdrževanjem na dolgi rok. Drsna vrata opravljajo pomembno delo, ob tem pa se neizogibno obrabljajo, lahko se tudi poškodujejo. Da ne bo prihajalo do zatikanja, škripanja in okvar, je treba poskrbeti za profesionalno vzdrževanje in servisiranje avtomatskih vrat.