patentiranje

Za kakovostno in zanesljivo patentiranje je potrebna ustrezna patentna prijava

Posted by

Lep se sliši, ko nekdo za svoj patent zasluži ogromno denarnih sredstev, a se je potrebno zavedati, da je pot do tja izjemno dolga. Pri tem pa nimamo v mislih le ogromno časa in truda, ki ga izumitelj vloži v svoj izum, ampak tudi na vse postopke, ki so potrebni za pridobitev patenta. Vse skupaj se začne z dobro pripravljeno patentno prijavo, od katere je odvisno, ali bo patentiranje uspešno ali ne.

Patentiranje preko zastopnika

Še predno pa se lotite patentiranja, je priporočljivo preveriti, ali je izum resnično nov tudi v svetovnem merilu. Patentna prijava mora vsebovati pravilno izpolnjeno zahtevo na posebnem obrazcu, natančen opis izuma, kratko vsebino izuma, skice in potrdilo o plačilu pristojbine. Vse to zahteva kar nekaj strokovnega znanja, zato je priporočljivo, da se za pomoč obrnete na patentnega zastopnika (http://www.patent.si/patent), ki ga pooblastite, da vas zastopa v vašem imenu pri Uradu za intelektualno lastnino.

Prvi korak patentiranja je prijava na Uradu za intelektualno lastnino

Potem, ko ustrezno izpolnite patentno prijavo, je vaš naslednji korak, da jo vložite na Uradu za intelektualno lastnino. Ta natančno preveri, če prijava izpolnjuje vse zahteve in v kolikor je popolna, Urad izda sklep o objavi patentne prijave. Po izteku 18 mesecev od dneva prejema prijave, se podeli patent, kar Urad objavi v Biltenu za industrijsko lastnino, izumitelju pa izda patentni dokument.

Prijavitelj lahko zahteva tudi predčasno prijavo, vendar ne prej kot v treh mesecih od vložitve prijave. Potrebno se je zavedati, da je patentiranje dolgotrajen in zapleten postopek, od prijavitelja pa zahteva tudi kar nekaj finančnih sredstev. Že ob prijavi je potrebno plačati prijavno pristojbino, ki vključuje vzdrževanje patenta za prva tri leta, nato pa je potrebno redno plačevanje letnih pristojbin. Ob rednem plačevanju pristojbin ima patent dobo veljavnosti 20 let, lahko pa se odločite tudi za patent s skrajšanim trajanjem.