intelektualne lastnine

Cena zaščite intelektualne lastnine

Posted by

Koliko bo stala zaščita intelektualne lastnine? To je povsem odvisno od vrste zaščite in podrobnosti, ki pridejo pri tem v poštev. Najpogostejši postopek je registracija blagovne znamke, cena pa je že v tem primeru lahko zelo raznolika, odvisna od konkretnega primera – morda zelo ugodna, lahko pa tudi presenetljivo visoka.

A že stroški nakazujejo na to, da je upravičeno med najbolj priljubljenimi oblikami zaščite intelektualne lastnine prav registracija blagovne znamke – cena je namreč dokaj ugodna, postopek registracije pa tudi precej enostaven. Za najcenejšo opcijo bo treba odšteti 250 evrov, kar vključuje prijavno pristojbino v višini 100 evrov in 10-letno zaščito, ki stane 150 evrov. Nato se zaščita podaljšuje na vsakih 10 let, seveda brez potrebe po plačilu prijavne pristojbine.

250 evrov je najnižja cena, ki jo lahko prinese registracija blagovne znamke. Cena nižja ne more biti, lahko pa je višja, če želimo koristiti boljšo zaščito. Minimalna cena pokriva le individualno znamko v Sloveniji v treh razredih klasifikacije izdelkov in storitev. Dražja bo kolektivna znamka, pri katerih pravice pridobi več imetnikov, seveda pa je precej dražja tudi zaščita v tujini in zaščita v večjem številu klasifikacijskih razredov. Ni nujno, da bodo razlike zelo velike, lahko pa so končni stroški tudi precej presenetljivi.

Podobno strukturo stroškov prinaša patentiranje, ki pa je praviloma dražje, predvsem na dolgi rok. Prijavna pristojbina, ki vključuje tudi veljavnost za prva tri leta, sicer znaša 110 evrov, kar je le malenkost več kot pri blagovnih znamkah. Nato pa patentiranje zahteva vzdrževanje veljavnosti vsako leto, s tem da se stroški pri tem spreminjajo. V obdobju prvih let je patentiranje celo cenejše od registracije znamke, a v desetih letih, kolikor velja zaščita znamke, patent zahteva že bistveno večji vložek. V 10. letu veljavnosti patenta je treba recimo za vzdrževanje veljavnosti plačati 110 evrov, s tem da smo že v prejšnjih letih investirali vsako leto določen manjši znesek.